Etusivu

Ajankohtaista

Tietoja

Toiminta

Kalenteri

Matin maja

Yhteystiedot

Tapahtunutta

Linkit

Vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Kajaanin Reserviupseerikerho noudattelee Kainuun Reserviupseeripiirin toimintalinjoja. Tässä kerhon toimintasuunnitelmassa on huomioitu jo julkistettu piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Kerho pyrkii piirin linjan mukaisesti aktivoimaan jäsenistöään ja sitä kautta vahvistamaan reserviupseeritoimintaa.


Liikunta

Kerhon tavoitteena on aktivoida jäsenistöään niin, että liikunnallisiin reserviläistapahtumiin saadaan osallistumaan yhä useampi kerhon jäsenistä. Tavoitteeseen pyritään vetämällä kavereita mukaan. Jäsenistöä tuetaan osallistumaan erityisesti ryhmämuotoisiin tapahtumiin, kuten jotoksiin tai Raatteen marssiin.

Jäsenhuolto

Kerhon jäsenmäärä pyritään pitämään yli 200:ssa ja toimintaan pyritään saamaan mukaan lisää nuoria reserviläisiä.

Perinnetyö

Kerho vaalii perinteitä seuraavin tavoin:
osallistumalla veteraanien avustustoimintaan
osallistumalla sotainvalidien ja veteraanien hyväksi järjestettäviin keräyksiin
jatkamalla perinteistä merkittävämpien huomionosoitusten kirjaamista ”Kultaiseen kirjaan”
järjestämällä sotahistoriamatkan mielenkiintoisille alueille.

Koulutustoiminta

Kerho osallistuu Kainuun Maanpuolustuspiirin järjestämään sotilasjohtajataitoja ja -tietoja ylläpitävään koulutustoimintaan osallistuen järjestelyihin, ja kannustaen jäseniä osallistumaan koulutustapahtumiin. Lisäksi osallistutaan muiden vastaavien järjestöjen järjestämiin koulutuksiin. Tavoitteena on, että koulutusmäärä säilyy vähintään ennallaan.

Muu toiminta

KaiPr:n killan uimavuoro Kainuun Prikaatin uimahallissa on perjantaisin illalla.

Otamme osaa KaSu:n suunnistustapahtumiin ja järjestämme kartanlukuharjoituksia.

 


Ylös